pic
logo
pic pic aktualne-cislo archiv predplatne reklama vydavatelstvo pic
Technické parametre časopisu Exteriér Interiér domu a bytu

Vydavateľ: MEDIA/JUVEN, s. r. o.
Periodicita: 2 x do roka
Formát: po oreze 210 x 280 mm
Počet strán: 80 a viac
Náklad: 28 000 ks výtlačkov (tolerancia vydavateľa je 15%)
Farebnosť: plná farba 4 + 4
Papier: obálka: 200g NK
vnútorné strany: LVC 80 g ligno plus
Cena výtlačku: 1,29 EUR
Spôsob distribúcie: PrnS, Media Print-Kapa a lokálni distributéri, súkromní predajcovia
Tlač: ofset
Väzba: V2

Technické parametre pre inzerciu
Formát: strana (orezaný formát) 210 x 280 mm
spadavka (neorezaný formát) 220 x 290 mm
sadzobný obrazec 180 x 250 mm

Podklady:
hotové: PDF v tlačovej kvalite (300 dpi, cmyk)

v elektronickej forme:
obrázky: formát .tif, .psd, jpg (s vysokým rozlíšením min. 254dpi)

loga a pisma (krivkované objekty):
- formát .ai
- fromát CDR (verzia 10 a nižšia)


zalomenia (zalomené texty), textové súbory:
- formát .qxd (Quark x press ver.7.3)
- formát .ind (Adobe Indesign CS6 a nižšia)
- formát .doc, .docx

šetky uvedené súbory je možné poslať aj e-mailom - interier@juven.sk
!!! vždy uveďte do SUBJECTu pre koho je súbor určený, prípadne napíšte sprievodný text !!!
Súbory ktoré veľkosťou presahujú 5 MB e-mailom NEPOSIELAJTE! Mailom si vyžiadajte si FTP prístu, alebo použite www.uschovna.cz


NOSIČE: CD, DVD, USB

 

harmonia linia relax
DATACOM EU s.r.o.